fbpx

Kalp ve Damar Cerrahisi

Uzun vadeli hasarları önlemek veya en aza indirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kalp sorunlarının mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi önemlidir. Kardiyovasküler veya kalp ameliyatları, en son teknoloji ekipmanlara ve en son teknolojilere sahip ödüllü hastanelerde ameliyat edilmektedir. Doktorlar ve cerrahlar kalp hastalığının tedavisinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir ve en yeni tedaviler konusunda uzmandır.

Kardiyovasküler cerrahi, kardiyovasküler sistem bozukluklarından veya hastalıklarından kaynaklanan yapısal kusurları düzeltmek veya onarmak için tıbbi bir prosedürdür. Kardiyovasküler sistem, birlikte çalışan üç bağımsız sistemin bir parçasıdır: kardiyovasküler (kalp); pulmoner (akciğerler) ve kalbe kan taşıyan ve kalpten damar, arter ve kılcal damarlar.

Tipik olarak kardiyovasküler sistemdeki olası bir hastalık veya bozukluğun ilk tanısı, hastayı bir kardiyologa yönlendirecek olan hastanın birincil sağlık uzmanından gelir.

Bir kardiyolog kalp problemini teşhis eder ve uygun yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri, ilaç ve tıbbi prosedürleri reçete eder. Kardiyolog hastanın kardiyovasküler cerrahiye ihtiyacı olduğunu görürse, ona kardiyovasküler cerrah gönderilir.

Bir kardiyovasküler cerrah, sorunun gerçekten düzeltilmesi için cerrahinin gerçekten uygun tıbbi prosedür olup olmadığını değerlendirir. Kardiyovasküler cerrahi yapmak için bazı nedenler şunlardır:

Kalp kapak tamiri veya değişimi.
Kalbin hasarlı veya anormal yapısının onarımı
Hasarlı bir kalbi sağlıklı bir kalple değiştirin.
Hız ayarlayıcı veya diğer tıbbi cihazları yerleştirmek için
Hem yetişkinler hem de çocuklar için kardiyovasküler cerrahi yapılır.

Neden insanlar Türkiye’de Kalp ve Damar Cerrahisi istiyorlar?
İstatistikler, son 4-5 yılda, Türkiye’deki kalp ameliyatlarının yaklaşık yüzde 70’inin diğer ülkelerden gelen hastalar üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu hastalar, araştırmaları Türkiye’de daha düşük maliyetlerle daha kaliteli tıbbi yardım ve ilgili hizmetler alabileceklerini gösterdikten sonra açık bir şekilde kararlarına gelmişlerdi.

Türkiye’de iyi kardiyologlar ve hastaneler var
Çeşitli ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulan çalışmalar, Türkiye’deki kalp-damar cerrahilerinin dünya standartlarının üstünde olmasa da eşit olduğunu göstermektedir. Böyle yüksek bir başarı oldu çünkü

Türkiye’deki hastaneler ve diğer sağlık tesisleri iyi donanımlı, modern hastanelere ve yüksek eğitimli sağlık hizmetlerine sahiptir
Türkiye Sağlık Bakanlığı, atanmış bağımsız bekçileri ile birlikte hastaneleri, sağlık kurumlarını ve tıp pratisyenlerini teknik, kalite ve tıbbi standartlarına uygunlukları açısından izlemektedir.
Türkiye’deki çoğu hastane aşağıdakilerden herhangi biriyle veya hepsiyle akreditasyon almıştır: JCI (Uluslararası Ortak Komisyonlar), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), JACHO (Sağlık Kuruluşlarının Ortak Akreditasyonu Komisyonu) ve diğer üst düzey hastaneler ve sağlık hizmetleri ile bağlantısı
Kardiyovasküler cerrahi, Türkiye’de başta Avrupa ve ABD olmak üzere çoğu ülkeye göre daha hesaplıdır.
Diğer ülkelerden gelen hastalar, Türkiye’de kardiyovasküler cerrahi maliyetinin% 65 ila 80 daha düşük olduğunu bilmek hoş bir sürpriz olacaktır. Bu maliyet avantajı, Türkiye’deki hastanelerin en iyi sağlık hizmetlerini etkin ve etkili bir şekilde sağlayabilmek için insan kaynakları, altyapı, ekipman ve teknolojiye sahip olmasından kaynaklanmıştır. Hastaneler deneyim kazandıkça, daha verimli oldular ve maliyetleri düşürdüler.

Göreceli olarak düşük hatalı uygulama vakaları
Türkiye’de diğer ülkelere göre göreceli olarak daha az hatalı uygulama vakası vardır. Türkiye ayrıca, kötü muamele vakalarına odaklanmak için Adli Tıp Kurumu’nu kurmuştur.

Kalp Valfinin Değiştirilmesi

Aort kapak replasmanı ve mitral kapak replasmanı en sık yapılan prosedürlerdir. Pulmoner kapak replasmanı ve triküspit kapak replasmanı erişkinlerde oldukça nadirdir.

Koroner Bypass Cerrahisi

Diğer isimler: CABG, Koroner Arter Bypass Greft, Açık Kalp Cerrahisi